Itt vagyunk: Főoldal Pályázatok TÁMOP 3.1.4 Saját innovációk Néphagyományok ápolása az óvodában
Bekezdések

Néphagyományok ápolása az óvodában

2513___masolat__nephagyomanyok_apolasa_az_ovodaban[1].doc — Microsoft Word Document, 83Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Néphagyományok ápolása az óvodában

Projekttervek kidolgozása

A tevékenység kerete:

Ősz

A projekt témaköre:

Szüret

A projekt időtartama:

1 hét

A projekt feladatai:

Séták alkalmával megfigyelni a természet őszi változásait, termések gyűjtögetése.

Őszi képek, termények, szüreteléssel kapcsolatos képek nézegetése, hagyományos tárgyak, kellékek (puttony, vesszőkosár) megismerése.

Őszi gyümölcsök hozása. Összehasonlítások végzése (szín, forma, nagyság, a gyümölcs héja, magja, íze, hol terem, felhasználásuk).

Gyümölcssaláta készítése a csoportban (vágás, darabolás).

Népi hangszerek készítése a mulatsághoz.

Egyszerű tánclépések elsajátítása.

Kirándulás szervezése egy szőlőskertbe, ahol a gyerekek is tevékenyen részt vesznek a szüretelésben, megfigyelhetik a szőlő préselését.

Óvodai szüretelést, szüreti mulatozást rendezünk a hozott szőlőből. Must kóstolása.

Matematikai összehasonlítások végzése: könnyebb-nehezebb, több-kevesebb, a szőlőszem formája. Szőlőszemek számlálgatása.

Vizuális észlelés fejlesztése: Mire hasonlít a szőlőszem? Soroljál fel hasonló formájú dolgokat!

A projekt célja:

A gyerekek Ismerjék meg a népszokás eredetét. Tudják megnevezni a szüretelés során használt eszközöket.

Tapasztalják meg a szőlő átalakulását. Közvetlen tapasztalatszerzés mellett tudják értelmezni a következő szavakat (csősz, must, présház, szemelés, préselés,), ezáltal nyelvi kifejezőkészségük is fejlődik.

Közösség formálása, az együttes tevékenység során.

Egészséges táplálkozásra nevelés.

Jókedv, örömteli tevékenység biztosítása a szüret során.

Külső világ tevékeny megismerése:

Gyümölcsök megnevezése, formáinak kitapogatása, színeinek megnevezése, felismerése.

Az ízek felismerése gyümölcsdarabok, gyümölcslevek fogyasztásával.

Alma- körtehéj, szőlőfürt, szőlőszemek a gyümölcslé készítésekor.

Melyik gyümölcsnek nem ehető a héja?

Melyiknek esszük meg a magját?

Érett-éretlen, fonnyadt-friss, egészséges-férges közti különbség megbeszélése.

Mese-vers:

Szüreti mondókák:

„Szedjük a …”

Donászy Magda: Almaszedés

Kányádi Sándor: Alma

Zelk Zoltán: Megérett a cseresznye

Nagy László: Dióverés

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Csanádi Imre: Alma

A megszólaló szőlő, a mosolygó alma meg a csengő barack

A csodálatos alma

Fésűs Éva: Gyümölcs-mese

Vizuális nevelés:

Gyümölcsformák készítése só-liszt gyurmából.

Szőlőfürt készítése nyomdázással.

Síkbeli szőlőfürt készítése parafadugóból.

Gyümölcsök készítése papír galacsinból.

Ének-zene:

Énekek játékok, táncok:

„Csett Pápára…”(ÉNO 112. sz.)

„A kállói szőlőbe …”(ÉNO 137.sz.)

„Le az utcán…”(Gyermekjátékok)

„Hej, kis korsó…”(Gyermekjátékok)

„Lipem, lopom a szőlőt…”

Zenehallgatási anyag:

„Ettem szőlőt…”(Törzsök 126.sz.)

„Kimennék a szőlőhegyre…”(Törzsök 11.sz.)

„Ősszel érik babám…”

Tánchoz:

„Hopp, Juliska…”(Törzsök 27 sz.)

„Cickom, cickom…”(Törzsök 29 sz.)

„Ettem szőlőt „(Törzsök 126 sz.)

Matematikai összehasonlítások:

A gyümölcsök csoportosítása szín, méret, forma szerint.

Összehasonlítások végzése kemény-puha, a gyümölcsök héja, magja szerint.

Számlálás, több-kevesebb, ugyanannyi fogalmának kialakítása, elmélyítése.

A gyümölcsök darabolása során a rész-egész fogalmának kialakítása.

A tevékenység kerete:

Tél

A projekt témaköre:

Advent

A projekt időtartama:

1 hét

A projekt feladatai:

Képeskönyvek nézegetése Jézusról, a karácsonyi gyermekről, és a betlehemi királyokról.

Elbeszélés a karácsonyi gyermek születéséről.

Adventi naptár szemléltetése, értelmezzük a képjeleket.

Az adventi koszorú elkészítéséhez szükséges anyagok beszerzése (drót, fenyőágak, 4 db. gyertya, színes szalagok).

Adventi házikó készítése a gyerekekkel.

Mézeskalács sütése.

Teremdíszítés. Szalmavirág, papír hópelyhek készítése. Különböző, színes gömbökből készített füzérek, fenyőgallyak elrendezése.

Az Adventi koszorún hetenként meggyújtunk egy-egy gyertyát, s énekkel köszöntjük az adventi gyertyagyújtást.

Luca búza ültetése, fejlődésének nyomon követése.

Luca kalendárium készítése.

Naposok feladata a csoportszoba kisöprése.

A projekt célja:

Az ünnepkör közösségi megélése, a várakozás örömének átélése.

Motiváció megteremtése, ünnepi hangulatkeltés, a megismerés öröme és a sikerélmény biztosítása.

A néphagyomány, a népszokások megismertetése, ápolása.

Ismerjék meg a gyerekek az Advent szó jelentését: a Karácsonyt megelőző időszak, Jézus születésének megünneplésére utal, egyúttal a várakozás időszaka.

Advent jelképeinek megtanulása: fény, csillag, adventi koszorú, ádventi házikó.

Együttműködésre nevelés.

Külső világ tevékeny megismerése:

Az adventi koszorú színei, gyertyák száma.

A tél kincsei: a fenyőfa színe, illata, kis és nagy tobozai.

Ének-zene:

„Fehér Karácsony…”(ÉNÓ 239.sz.)

„Havas határon…”(ÉNÓ 295.sz.)

„Télen, nyáron…”(ÉNÓ 321.sz.)

„Ezüst fenyő…”(ÉNÓ 245.sz)

„Fenyőünnep immár eljő…”(ÉNÓ 323.sz.)

A Betlehemes játé énekes anyaga:

„Betlehem, Betlehem…”

„Pásztorok keljünk fel…”

„Idvezz légy kis Jézuska…”

„A kis Jézus…”

„Kirje, kirje kisdedecske…”

Mese-vers:

Köszöntő és jókívánság mondókák:

„Betlehem, Betlehem…”

„Eljött a Karácsony…”

„Itt van a szép Karácsony…”

Tordon Ákos: Karácsonyest

Mesék, történetek Jézusról, születéséről, a betlehemi királyokról.

„A karácsonyi gyermek „ című mese

Vizuális nevelés:

Adventi koszorú készítése (fenyőágak, gyertya, szalag).

Adventi naptár készítése.

Fenyőfa díszek készítése (csuhéból, szalmából,).

Papír angyalka készítése.

Karácsonyi dekoráció készítése.

Díszek ragasztással, színes papírláncok a fára.

Matematikai összehasonlítások:

Luca búza növekedésének nyomon követése.

Vizuális tevékenység során a díszek formájának, nagyságának összehasonlítása.

A tevékenység kerete:

Tél

A projekt témaköre:

Farsang

A projekt időtartama:

1 hét

A projekt feladatai:

Gyűjtőmunka farsangi mulatságokat, jelmezeket, álarcokat, szemüvegeket ábrázoló színes képekből tábla készítése.

Elbeszélések a maszkok, jelmezek varázserejéről. Ki mi szeretne lenni, minek szeretne beöltözni? - kívánságlista.

Farsangi szemüvegek, lampionok, álarcok (egy-egy állatmondókához), kalapok készítése (festés, vágás, ragasztás).

Farsangi meghívó, plakát készítése, csoportszoba díszítése, dekorálása.

Beszélgetés a régi és mai farsangi szokásokról, a jelmezes, maszkos felvonulásról, a medvetáncoltatásról. Álarcokhoz kapcsolódó énekek, mondókák, versek bemutatása.

Állatmaszkos felvonuláshoz előkészítés. Állatokról szóló népi mondókák és hozzájuk állatmaszkokat vágunk ki textilből. A gyerekek segítik a munkát.

Állatalakoskodó játék felelevenítése, dramatizálása. Pl.: Medvetáncoltató dramatikus játék.

Csoportos és egyéni ügyességi, vetélkedő játékok. Pl: kakasviadal, szörpivó verseny.

Arcfestés.

Nagyméretű kiszebáb elkészítése közösen, rövid elbeszélés a kiszehajtás szokásáról, ehhez kapcsolódó mondókák elmondása.

A projekt célja:

Motiváció megteremtése, hangulatkeltés, a megismerés öröme és a sikerélmény biztosítása.

Ismerjék meg a farsang jelentését, mit jelképez számunkra.

A gyerekek sajátítsák el a farsang fő jellemző szokásait, hagyományait, a dramatikus játékok során.

Bátran énekeljék és mondják a tanult farsangi köszöntőket.

Mozgásos játékok során mozgáskoordinációjuk fejlődjön.

Vizuális nevelés során tevékenységük kreatív, ötletgazdag legyen.

Külső világ tevékeny megismerése:

Az állatok külső jellemzői.

Az állatok élettere, táplálkozása, haszna, kicsinyei, életmódjuk.

Sok-sok fantázia a medve ébredéséről, lakóhelyéről, viselkedéséről, táplálkozásáról.

Itt a farsang! Vidám játékok, közös éneklés, tánc, mókás jelmezek.

Vizuális nevelés:

Farsangi, állatos jelmez készítése.

Csoportszoba átrendezése, farsangi dekoráció, lampionok, papírlánc készítése.

Közös nagy bohóc készítése, papír galacsinból.

Kiszebáb készítése.

Mese-vers:

Osvát Erzsébet: Sül a fánk…

Kiss Benedek: Farsangoló

Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője

Állatokról szóló mesék.

Versek a télről, hidegről, állatokról.

Ének-zene:

„Itthon van-e a gazda…”

„Hipp, hopp farsang…”

„Fújj, szél, meleg szél…”

„Haj, kisze haj…”

Gyermekdalok:

„Itt a farsang…” (ÉNÓ 313.sz.)

„Brumm-brumm Brúnó…”(ÉNÓ 305.sz.)

„Elmúlott a rövid farsang…”(ÉNÓ 262.sz.)

„Járjunk táncot…”(ÉNÓ 317.sz.)”

„Azt mondják, hogy a cipő…”(ÉNÓ 291.sz.)

„Ég a kisze…”

„Jer, jer kikelet…”

„Kisze, kisze, villő…”

Matematikai összehasonlítások:

Álarc készítésénél, a méretek anyagmennyiség, vágás, ragasztás, mérés, színek.

Farsangi dekorációnál formák, színek nagyság kiválasztása.

A tevékenység kerete:

Tavasz

A projekt témaköre:

Húsvét

A projekt időtartama:

1 hét

A projekt feladatai:

Tavaszváró, hívogató mondókák, énekek, versek ismétlése, újak tanulása. Megfigyeljük az óvoda udvarán a fákat, bokrokat, keressük a madarakat.

Húsvéti képek, képeskönyvek gyűjtése, nézegetése

Séták során fűzfaágak és barkás ágak gyűjtése, csoportszoba díszítése.

Az ünnepre felkészíteni a gyerekeket. Rövid elbeszélés a húsvét képek alapján az ünnep lényegéről (mit ünneplünk), a jellemző szokásokról (húsvéti köszöntés, locsolkodás, zöldágjárás).

Tojásfestéshez szükséges anyagok folyamatos beszerzése, különböző technikával történő tojás készítése.

Búza, zsálya ültetése tojáshéjba.

A tavasz virágainak megismerése, megnevezése. Aranyvessző hajtatása.

Tojásfa díszítése.

Nagytakarítás a csoportszobában.

A projekt célja:

Tapasztalatszerzés a tavasz, az ébredő természet változásairól.

Az újjászülető természet, közvetlen környezet szépsége iránti pozitív beállítódás erősítése.

Motiváció megteremtése, hangulatkeltés, a megismerés öröme és a sikerélmény biztosítása.

A néphagyomány, a népszokások megismertetése, ápolása.

Ismerkedjenek meg tojásfestés, tojáshímzés különböző technikáival.

Érzelmi ráhangolódás, együttműködési készség fejlesztése.

Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése fogalmak megismertetésével (koma, mátka).

Vizuális tevékenységek alatt fejlődik szem-kéz koordinációjuk, finommotorikájuk.

Külső világ tevékeny megismerése:

A növények és állatok élete tavasszal. Tavaszi munkák, tavaszi virágok.

Az időjárás hatása az élőlényekre.

Tisztaság, rend fontossága.

A tojások fajtái és részei. A tojások felhasználásának módjai.

Ismeretek a díszítőanyagokról levelek, papír, tojáshéj, fonal.

Vizuális nevelés:

Tojás festése, karcolása.

Origami nyuszi, csibe, tojás készítése. Pillangós szalvétagyűrű a húsvéti asztalra.

Tavaszi virág festése, papír tépéssel virág készítése.

Mese-vers:

Locsolóversek: „Rózsafának tövéből…”

Zelk Zoltán: A három nyúl

Kormos István: A nyulacska csengettyűje

Zelk Zoltán: Tavaszi dal

Móra Ferenc: A húsvéti tojások

Móra Ferenc: A három kiscsibe

Ének-zene:

„Bújj, bújj zöld ág…”(ÉNÓ 152.sz.)

„Bársony ibolyácska…”(ÉNÓ 149.sz.)

„Kőketánc, kőketánc…”(ÉNÓ 172.sz.)

„Hajlik a meggyfa…”(ÉNÓ 138.sz)

„Án-tán-tilitom…”(ÉNÓ 147.sz.)

„Komatálat hoztam…”(ÉNÓ 99.sz.)

„Koma, koma komálunk…”(ÉNÓ 45.sz.)

„Hol jártál báránykám? „

„Benn a bárány, kinn…”

Matematikai összehasonlítások:

Tojások méreteinek összehasonlítása. Méretük szerinti sorba rendezése, a relációszókincs bővítése.

Ritmikus sorozatok felismerése, folytatása.

A tevékenység kerete:

Tavasz

A projekt témaköre:

Pünkösd

A projekt időtartama:

1 hét

A projekt feladatai:

Tudjanak énekes, mondókás játékokat az ünneppel kapcsolatosan.

Ügyességi, versenyjátékokban „pünkösdi király választás”. Lányoknál „pünkösdi királyné” választás.

Csoportszoba feldíszítése, a pünkösd jelképeivel (zöld ágakkal, virágokkal).

Egyszerű tánclépések megtanulása.

Séták alkalmával ismerjék meg a május jellegzetes kerti virágait, mezei virágait.

Ismerjék meg a mezei virágok gyógyhatását.

A természet hangjainak felismerése (madárcsicsergés).

A projekt céljai:

A gyerekek motiválása a népszokás befogadására, gyermekjátékként való felelevenítésére.

Ismerjék meg a pünkösdölő népszokást, a pünkösdi királynéjárás szokását, a pünkösd jelképeit.

A gyermekek ismerjenek meg és tanuljanak énekes, mondókás játékokat az ünneppel kapcsolatosan.

Közös tevékenység során az együttműködési készség fejlesztése.

Tevékeny várakozás előzze meg az ünnepet.

Ismerjék meg a Pünkösdhöz fűződő hiedelmeket, időjárásjóslatot:

„Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.”

Külső világ tevékeny megismerése:

Pünkösd-vallási ünnepünk.

Virágeső-sziromgyűjtés.

Vizuális nevelés:

Virágkoszorú készítése a szabadban.

Barkácsolás: Fiúkkal játéklovacskát készítünk.

Koronák, párták készítése.

Gyöngyfűzés.

Mese-vers:

„Piros Pünkösd napján…”

„Mese, mese mátka…”

„Azért varrták a csizmát…”

Mese: A rózsát nevető királykisasszony

A deszkavári királyfi

Ének-zene:

„Mi van ma…”

„A pünkösdi rózsa…”(ÉNÓ 145.sz.)

„Elhozta az Isten…”(ÉNÓ 156.sz.)

„Lányok ülnek a toronyba…”(ÉNÓ 101.sz.)

„Kinyílt a rózsa…”(ÉNÓ 314.SZ.)

„Az árgyélus kismadár…”

„Gyere be rózsám, gyere be…”

„Járjunk táncot …”

Matematikai összehasonlítások:

Gyöngyfűzés alkalmával a formák megismerése.

Soralkotás, megadott szabály alapján.

Vizuális nevelés során a koszorúk, párták formája. Mihez hasonlít?-tárgyak gyűjtése.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30